Stelling

John:

"Om een lening te kunnen krijgen, moet je eerst bewijzen dat je er geen nodig hebt."

 

Norman en Warden Spel

Terug naar de kern groeimodel

Om Spelenderwijs Ontwikkelen binnen organisaties te introduceren hanteert Spelmakers het Terug naar de kern groeimodel. Hierbij worden drie fasen onderkend:

De eerste fase wordt gebruikt om aan te tonen dat Spelenderwijs Ontwikkelen werkt. Op persoonlijk of organisatieniveau worden één of meer knelpunten geselecteerd. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt over het verwachte resultaat. Aan het eind van het traject worden de resultaten getoets en vindt er evaluatie plaats van de gevolgde aanpak en de toegepaste spelvormen.

Op het moment dat er binnen de organisatie voldoende vertrouwen is in de werking van Spelenderwijs Ontwikkelen start fase 2. In deze fase is de focus niet gericht op de resultaten maar op Spelenderwijs Ontwikkelen als proces. Het "kunstje" Spelenderwijs Ontwikkelen wordt geïntegreerd in het werk en groeit uit tot natuurlijk gedrag.

In de laatste fase vallen middel en doel samen en wordt niet meer bewust nagedacht over Spelenderwijs Ontwikkelen. Er wordt gespeeld en men heeft vertrouwen dat ontwikkelingen vanzelf volgen.